Ekonomi

Afet bölgesindeki Hazine taşınmazlarının tahsilatı OHAL döneminde ertelendi

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Hazine taşınmazlarının inanılmaz durumdaki sözleşme gereği tahsil edilmesi gereken satış, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izinleri, kira bedelleri, hasılat payları vb. inanılmaz zaman sınırı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Milli Gayrimenkul Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle afet bölgesi kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Türkiye’deki Hazine taşınmazları Sivas’ın Gürün İlçesi harika durumda. Dönem içinde sözleşme gereği tahsil edilmesi gereken satış, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri, hasılat payları ve benzeri işler olağanüstü hal süresince ertelendi.

hazine taşınmazlarına ait; İdare tarafından yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren peşinat veya satış bedelini süresi içinde ödemesi gerektiği kendisine bildirilenler için son tarih, daha önce satış sözleşmesi imzalayanlar için taksitlerin vadesi taksitlendirme, ön izin vade tarihi, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedeli, hasılat payı ve benzeri tutarlar, erteleme süresi içinde olanların ödeme süreleri ertelendi.

Hazine taşınmazlarından 02.06.2023 (bu tarih dahil) itibari ile işgal edildiği tespit edilen ve fiyat tespit komisyonunca tespit ve takdir edilmeyen veya tespit ve takdiri yapılıp şimdi tebliğ edilmeyen tazminat işlemleri , hasat ve adet dönemi ile zamanaşımı dikkate alınarak ertelenmiştir. .

Erteleme süresinde ecrimisil ücreti kesilenlerin ödeme süreleri ertelendi.

taksit ve ödeme

Tebliğ kapsamındaki kullanım bedelleri ve ecrimisiller erteleme süresine kadar ertelenecek ve İdare tarafından başvuru şartı aranmaksızın taksitler halinde tahsil edilecektir. Bu ücretlere gecikme zammı ve faiz uygulanmayacaktır.

Ertelenen fiyatların ilk taksit ödemesi erteleme süresinin sona erdiği tarihte, ikinci ve üçüncü taksit ödemeleri ise takip eden aylarda aynı gün yapılacaktır. Ancak, son ödeme tarihi 6/2/2023, 7/2/2023 ve 8/2/2023 olan ödemelerin ilk taksiti 8/5/2023 tarihinde ödenecektir.

İdare tarafından; Erteleme süresi sona ermeden önce ertelenen ücretlerin türleri, taksitleri ve fiyatları, son ödeme tarihleri, ödenmemesi durumunda yapılacak işlemler ve varsa diğer hususlar açıklanarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. .

Ertelenen ücretlerin süresi içinde ödenmemesi durumunda, yürürlükteki resmi senet ve sözleşmelerde veya ilgili mevzuatta yer almasına rağmen işlem yapılacaktır.

19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının Yönetimine Dair Yönetmelik ile ertelenen ipotekler için yapılacak indirimler, itirazlar, düzeltmeler, süresinde ödenmeyen taksitlerin gecikme artışı ve diğer sorunlar. İşlemler Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği’nde (Sıra No:336) yer alan düzenlemelere göre yürütülecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu